Ilgım Veryeri Alaca, sanatçı, çocuk kitapları yazarı ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta ve Sanatsal Araştırma Stüdyosu ve Resim Kitabı Çalışmaları’nın direktörlüğünü yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nden Sanat Doktorası (2005) ve University of Illinois at Urbana-Champaign’den Sanat ve Tasarım Yüksek Lisansı (2002) ve California State University’den Stüdyo Sanatları Yüksek Lisansı (1999) derecelerine sahiptir. Çalıştığı kurumun ALMA aday gösterme koordinatörüdür. 2018-2022 yılları arasında Koç Üniversitesi Çocuk Kitapları Yayınları’nın kuruluşunda danışma kurulu üyeliği yapmıştır. Bir Kış Gecesi (2016), Kozmostaki Renkli Orman (2022), Şiir Bisikleti (2023), 3D Yazıcı: Defne’nin Mucize Makinesi (2024) resim kitapları arasında yer almaktadır. Kitap sanatları ve çocuk edebiyatı üzerine makaleleri Bookbird, Journal of Graphic Novels and Comics, Leonardo (MIT), Studies in Comics, Journal of Literary Education, International Journal of Child-Computer Interaction, International Journal of Education through Art and Drawing dergilerinde yayımlanmıştır: Araştırma, Teori, Uygulama. Kitap bölümleri The Routledge International Handbook of Early Literacy Education, The Routledge Companion to Picturebooks ve Verbal and Visual Strategies in Nonfiction Picturebooks kitaplarında yer almıştır: Theoretical and Analytical Approaches adlı kitaplarda yer almıştır. Journal of Illustration (Intellect, İngiltere) dergisinin yardımcı editörüdür. The Child and the Book, IRSCL, Asian Festival of Children’s Content (AFCC), IDC, NordiCHI ve CAA gibi konferanslarda sunumlar yapmıştır. Son yayını Consumable Reading and Children’s Literature’dır: Food, Taste and Material Interactions (John Benjamins 2022).