Screenshot_2Salih Tur, 1965 yılında Şanlıurfa/ Akçakale’de dünyaya geldi. 1993 yılında Kral Suud Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1997’de “Şair Cerîr, Ahtal ve Ferazdak’ın şiirlerinde Medih ve Hiciv Sanatı” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999’da Doktora öğrenimine devam etmek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne geçici süreyle atandı. 2005 yılında “Nizâr Kabbânî Hayatı Sanatı ve Şiirleri” adlı doktora tezini tamamlayarak Harran Üniversitesi kadrosuna yeniden atandı. Bir süre Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptıktan sonra Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bilim Dalı Filoloji temel alanında Doçent unvanı aldı. Halen Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.