image001Nazire Akbulut, 1959’da Erzincan’da doğdu. Yaşamı bir göçebe hayatıdır. Çocukluk ve gençlik yıları Almanya’da geçti. Ailesi ile Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi DTCF’nde Germanistik lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çukurova Üniversitesi’nde asistan olarak başladığı kariyerine, Almanya’da Freie Universität Berlin’de doktora çalışmasını bitirip dönünceye kadar geçen beş yıllık bir aradan sonra, yine ÇÜ/Adana’da devam etti. 2008 yılından beri Gazi Üniversitesi kadrosunda çalışmakta ve 2010 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora derslerine girmekte, tez danışmanlığı yapmaktadır. Zaman zaman çeviri çalışmaları yapmaktadır. Edebiyat didaktiği ve edebiyat bilimi alanlarında  çalışan Akbulut iki çocuk annesidir.