1986 Şumnu (Bulgaristan) doğumludur. Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İngilizce Çeviribilim bölümünden almıştır. Öğrenim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora programında devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Fulbright FLTA bursu (Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı) ile 2013 – 2014 Akademik Yılında A.B.D.de The Five Colleges – Amherst (Massachusetts)de Türkçe dersleri vermiş, aynı zamanda Hampshire College öğrencisi olarak çeşitli dersler almıştır. Yeni yerler gezip görmeyi, farklı kültürlerle tanışmayı çok sevdiği için en büyük tutkusu seyahat etmektir.