image001

Cazibe YİĞİT, 1986 Fethiye (Muğla) doğumludur. Lisansını Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, Yüksek Lisansını Trakya Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamladı.  Doktorasını ise Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Bölümünde yapmaktadır. 3 kedisi ile Edirne’de yaşamakta  ve Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda okutman olarak çalışmaktadır. Aynı üniversitede bir yıl boyunca çeviri bürosunda çalışarak, çeşitli alanlarda yazılmış akademik makalelerin, tezlerin ve kitap bölümlerinin Türkçeden İngilizceye ya da İngilizceden Türkçeye çevirisini ya da redaksiyonunu yaptı. Boş zamanlarını çeviri yaparak değerlendirmektedir.