memo jpeg1992 yılında Kıbrıs’da doğdu. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı ana bilim dalından mezun oldu. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Balkan Çalışmaları Yüksek Lisans programına başladı. Tezinde “Çağdaş Yunan Edebiyatı Roman ve Hikâyesinde İkinci Dünya Savaşı”nı çalışmaya başladı ve ardından 2016 yılında Atina Üniversitesi Türkçe ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans programında ikinci yüksek lisans programına başladı. KKTC Dış işleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon Dairesinde ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinde stajyer çevirmenlik yaptı. Atina’da ikamet etmekte olup Yunanca, Türkçe ve İngilizce tercümeler yapmaktadır.