IMG_0479

Mehmed Yonuz, 1946 senesinde Üsküp’te doğdu. Makedonya Cumhuriyeti Üsküp “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimini dördüncü sınıfta bırakmıştır. Makedonya Televizyon Kurumu’nda birçok film ve belgesel film tercümeleri yapmıştır. Makedonya-Türkiye ilişkileri kapsamında resmi tercüman olarak görev almıştır. 1995-2013 yılları arasında Tarih Kurumu, Devlet Arşivleri, Makedonya Müzeleri ile işbirliği kapsamında çok sayıda makale, konferans ve sempozyum sunumları tercümesi yapmıştır. Çeviri dilleri: Eski Yugoslav’ya’da konuşulan Slav dilleri Makedonca, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça’dan ve Arnavutça’dan Türkçe’ye; Türkçe’den Makedonca’ya.

Çevirileri:
Üsküp Osmanlı Darphanesi, Dragi Gjorgiev (Makedonya Ulusal Tarih Kurumu Müdürü ve Daniela Nikolova (Makedonya Müzeleri Kustosu), Makedonca’dan Türkçe’ye, 2008 yılında TİKA’nın maddi desteğiyle yayınlanmıştır.
Tarih Boyunca Türk-Makedon İlişkileri, basım aşamasında (Türkçe’den Makedonca’ya)
Köşenin Arkasında, Tomislav Osmanli, roman, basım aşamasında (Makedonca’dan Türkçe’ye)