M.Altar_Kaplan [640x480]

Altar Kaplan, Kütahya doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Kütahya’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans, aynı fakültede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Romanlarının yanı sıra fotoğraf ile de ilgilenmekte olup çeşitli platformlarda yayımlanmış köşe yazıları ve görsel çalışmaları da mevcuttur. Değişik sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyo-politik kurum ve kuruluşlarda görev aldı.  Halen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
 

www.altarkaplan.com

Kitapları: Halifeler Köyü, roman, 2015, Alfa Yayıncılık; Papadopoulos Apartmanı, roman, 2015, Alfa Yayıncılık; Aloda, roman, 2016, Alfa Yayıncılık, İki Nehir Arası, roman, 2019, Alfa Yayıncılık.