altınsay fotoSaba Altınsay 1961’de Çanakkale’de doğdu. Orta öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde, lise öğrenimini İzmir, Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. İlk romanı Kritimu: Girit’im Benim 2004 yılında yayımlandı.

Giritli mübadil bir ailenin üçüncü nesli olan yazar, Kritimu’da mübadeleye uzanan süreci ele alır. Girit’in özerkliğe kavuştuğu 1898 ile mübadelenin başladığı 1923 yılları arasındaki dönemi içeren roman, İbrahim Yarmakamakis ve ailesi ekseninde Giritli Hıristiyanları ve Müslümanları, birbirleriyle ilişkilerini, birbirlerine bakış açılarını, dostluklarını, düşmanlıklarını, dönem dönem yakınlaşıp uzaklaşmalarını, iki toplumun acılarını, öfkelerini ve yalnızlıklarını akıcı bir dille anlatır.

Yazarın ikinci romanı 2011 yılında Benim Hiç Suçum Yok adıyla yayımlandı. İkinci Dünya Savaşı yıllarını anlatan roman, denize kıyısı olan küçük bir kasabada geçmektedir. Kadınların hayranlık duyduğu hovarda Cihan Nedim ve onun aşık olduğu hayat kadını Mercan etrafında gelişen romanda Altınsay, seçimlerimizin bizi nasıl etkilediğini sergilerken iyilik, kötülük, adalet, hakkaniyet ve ceza gibi kavramları da sorgulamaktadır. Ayrıca, kasabanın sıradan insanlarının yaklaşan savaşın korkusuna, yokluğa, kıtlığa bürünmüş hayatları acı, bencillik, yalnızlık, kin ve öfke ile iyilik, merhamet, sevgi, fedâkarlık arasında gidip gelmektedir. Herkesin içinde zaman zaman baş gösteren, hayatın akışını değiştirme ve geleceğe müdahale etme arzusunun alın yazısına karşı verdiği savaşı anlatan roman, bizzat yazgının yerine geçerek gücümüzü sınamanın nasıl bir trajediyle sonuçlanabileceğini dile getirir.

Saba Altınsay’ın Diğer Dillere Çevrilen Eserleri:

Saba Altınsay’ın Yer Aldığı Antolojiler: