Metin Kaçan Fotoğraf 15Metin Kaçan, (1961; İncesu, Kayseri – 2013, İstanbul). Ailesiyle beraber, henüz altı aylıkken İstanbul’a taşınan Kaçan, okuldan mezun olmasının ardından, 1988 yılında, çeşitli mizah dergilerine kısa öyküler yazarak yazın dünyasına katıldı.

Da­ha sonra ilk romanı Ağır Roman yayınlandı. 1995 yı­lın­da senaryosunu yazdığı Ağır Roman, 1997’de filme uyar­landı. Ardından, Kemal Aratan’la birlikte gerçekleştir­di­ği çiz­gi-­roman çalışması, tiner ve Bally kullanan sokak ço­cuk­ları­nın yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Gidenler yayın­lan­dı. Fındık Sekiz adlı romanı; Harman Kaplan adlı öykü kitabından sonra Adalara Vapur, yazarın son ça­lış­masıdır. Ağır Ro­man, 2002 yılı Aralık ayında Devlet Ope­ra ve Balesi tarafından sahnelendi; ayrıca İzmir 9 Eylül Üni­ver­sitesi Tiyatro Bö­lümü ta­ra­fından oyunlaştırı­larak Ocak 2003’te sahneye kon­du.

Kısa öyküleri çeşitli dillerde antolojilerde yer almış olan yazarın hakkında çıkan eleştiriler Cervantes’in Yeğeni adlı kitapta toplanmıştır.

Metin Kaçan’ın Diğer Dillere Çevrilen Kitapları:

 Metin Kaçan’ın Yer Aldığı Antolojiler: