M.Altar_Kaplan [640x480]Altar Kaplan, Kütahya doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Kütahya’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans, aynı fakültede yüksek lisans eğitimini tamamladı, iktisat doktora eğitimine tez döneminde ara verdi. Aynı zamanda hukuk lisans eğitimini yarıda bıraktı. Akademik makalelerinin yanı sıra çeşitli platformlarda yayımlanmış köşe yazıları mevcuttur. Değişik sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyo-politik kurum ve kuruluşlarda görev aldı. Halen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
www.altarkaplan.com

Kitapları: Halifeler Köyü, roman, 2015, Alfa Yayıncılık; Papadopoulos Apartmanı, roman, 2015, Alfa Yayıncılık; Aloda, roman, 2016, Alfa Yayıncılık