sezgin_kaymazSezgin Kaymaz, born in 1962, Sinop. He was graduated from Konya Anatolian High School. He left English Philology Department in his senior year at university since he could no pass Turkish lesson. He has ben interested in handball both as a player and technical director since 1976. He worked for Turkey Volleyball Federation as a coordinator. His novels: An Uninvited Man in Uzunharmanlar (Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir, 1997, İletişim), Die Mother! (Geber Anne!, 1998, İletişim), Captain’s Boat (Kaptanın Teknesi, 1999, İletişim), Lucky (2000, İletişim), Zindankale (2004, İletişim), Ateş Canına Yapışsın (2008, İletişim), Bakele (2015, April), Sevinç Kuşları-Son Şura (2015, April). Hikâyeleri: Chest Room (Sandık Odası, 2005, İletişim), Medet (2007, İletişim), Kün (2013, İletişim).